1

Enerjinin en önemli noktalardan biri olduğu dünyamızda, enerjinin verimli kullanılması, fosil yakıtlarının kullanımının minimize edilmesi, elektrik enerjisinin optimum kullanılması yönünde Starwood yıllarca ciddi çalışmalar yapmakta ve her gün daha iyi noktalara ulaşmaktadır.
Kömür ve benzeri yakıtların kullanımı 1997 yılından beri tamamen sıfırlandığı tesislerde doğalgaz kullanımı da minimize edilmiştir. Ağırlıklı bio yakıtlara yönelerek hem çevre kirliliği minimize edilmiş hem de ekonomik olarak ülkemizin dış kaynaklı yakıtlardan bağımsız hale gelmesi için sektöre öncülük ederek tüm yatırımlarını gerçekleştirmiştir. Özellikle üretimde kullanılmakta olan odunun tamamının kabuğunu soyarak ürün kalitesini iyileştirmenin yanı sıra büyük bir bio yakıt elde etmiş ve dışa bağımlılığı şirket olarak minimize etmiştir.
Üretimdeki bazı sistemlerde ortaya çıkan sıcak gazları atmosfere göndermeden yanma havası olarak kullanarak hem zararlı maddelerinden arındırmakta hem de enerji olarak geri kazandırmaktadır.
Elektrik enerjisini verimli kullanımını optimize etmeye yönelik dünyaca ünlü kuruluşlara enerji etüt çalışmaları yaptırılmış ve Starwood ’a yakışan başarılı sonuçlar elde edilmiştir.
Tüm bu çabalar ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi altında toplanarak belgelendirmiştir.