1

ÇEVREYE SONSUZ SAYGI
Starwood yaşadığı şehri ve çevresini de düşünerek tesislerinde bir adet sulu elektrostatik filtre ile 4 adet elektrostatik filtrenin yanı sıra dünyada ulaşılan son teknoloji imkanlardan faydalanarak sağlıklı ve çevreyi asla tahrip etmeyen üretim yöntemlerini benimsemektedir. Ayrıca bacalarında internet ortamında anlık takip edilebilen on-line emisyon ölçüm sistemlerine ciddi yatırımlar yaparak hedeflerine ulaştığımızı matematiksel olarak da kanıtlamaktadır.
30 Haziran 2010 da faaliyete başlayan sulu elektrostatik filtre (WESP) dünyada bu konuda üretilen son teknoloji ürünü olarak tanımlanıyor. Yaklaşık 420.000 m³/saat hava temizleme kapasitesinde ve temizlediği havanın içerisindeki partikül miktarı 15 mg/m³ altındadır. Bu rakam, uluslararası yasal sınır değeri olan 150 mg/m³ değeriyle karşılaştırıldığında ortaya çıkan sonuç, standartların 10 kat altında bir değer ile hava emisyonu sağlanmaktadır.
Starwood A.Ş.’nin bacalarından 2004 yılından beri uluslararası çevre standartlarında gaz salınırken, hiçbir zorunluluk olmamasına rağmen bu yatırım yapılmıştır. Tamamen öz kaynakların ve ticari kredilerin kullanıldığı, 6.000.000 € değerindeki bu yatırımın örnek olmasını ve aynı hassasiyeti tüm kuruluşlardan beklemektedir.
Levha kullanan sektörün temel sorunu olan atık levha ve benzeri malzemelerinin bertarafı zorunlu olan ülkemizde özellikle mobilya sektörüne özel hizmet sunularak atıkları kaynağından ücretsiz toplanması tesislerde geri kazanılarak mobilya üreticilerine büyük bir kolaylık sağlamakta ve masraflarından korumaktadır.
Benzer çalışmaları ahşap ambalaj atıkları ve tehlikesiz ahşap atıkları konusunda da gerçekleştiren Starwood geri kazanımın önemini öne çıkaran sektör öncüsüdür.
Tüm bu çalışmalar Çevreye Sonsuz Saygı sloganıyla ISO 14001 Çevre yönetim sistemi ilkelerinde toplanarak belgelendirmiştir.