İŞ BAŞVURU AÇIK RIZA BEYANI

Starwood Orman Ürünleri A.Ş ’ ye iş başvurumun kabulü ve değerlendirilmesi için verdiğim “Sağlık Bilgisi, Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Veriler” gibi özel nitelikli kişisel verilerimin Starwood Orman Ürünleri A.Ş  tarafından iş başvurumun değerlendirilmesi, şirkete uygun olarak aday tercihinin yapılması, işe giriş işlemleri kapsamında sağlık şartlarımın çalışmaya elverişli olup olmadığının iş başvuru aşamasında tespiti ile sağlık koşullarıma uygun ortamlarda istihdam edilmemin sağlanması amacıyla kullanılmak üzere toplanması, depolanması, değiştirilmesi, yurt içinde ve/veya yurt dışında şirketin ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla) paylaşılması, açık rızam doğrultusunda saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması gibi aydınlatma metninde açıkça belirtilen yöntemlerle kişisel verilerimin Anayasal güvenceler ve 6698 saylı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuatlar kapsamında belirlenen ilke ve güvenceler çerçevesinde işlenmesine ve aktarılmasına açık olarak onay veriyorum.

Starwood Orman Ürünleri A.Ş tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılmasına açık olarak onay veriyorum.