GİZLİLİK POLİTİKASI

Ana Sayfa / Kurumsal / GİZLİLİK POLİTİKASI

Starwood Orman Ürünleri Sanayi A.Ş. (“Şirket”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli bir şekilde faydalanmalarını sağlamak ve üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda hazırlanan Gizlilik Politikası’nın amacı, https://www.starwood.com.tr/ adresinde yer alan siteyi (“Web Site”) ziyaret eden ve/veya Starwood Orman Ürünleri Sanayi A.Ş.’nin mobil uygulamalarına (“Mobil Uygulama”) üye olarak kaydolan kişilerden (“Kullanıcı”) temin edilen bilgi ve kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İş bu Gizlilik Politikası, Kullanıcı’lara ait bilgi ve kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Gizlilik Politikası, www.starwood.com.tr adresinde yer alan Çerez Politikası, Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Mobil Uygulamaya üyelik aşamasında Kullanıcı ile akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir. “Starwood Ring” uygulaması tarafından konum bilginiz toplanmaktadır. Bu bilgiler ile anlık olarak nerede olduğunuz takip edilmekte ve konum bilginize göre iş ve görev ataması yapılmaktadır.

Şirket, Kullanıcılar tarafından üyelik formları ile veya sair surette kendisine iletilen bilgileri, Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen haller haricinde üçüncü şahıslarla paylaşmamakta, Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar dışındaki hiçbir ticari amaçla kullanmamakta ve üçüncü kişilere aktarmamaktadır. Kullanıcı’nın Şirket’e onay vermesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen ve bununla birlikte ödeme işlemleri, fatura kesimi ve işlenmesi, banka entegrasyonu, Kullanıcı’nın erişimine izin verdiği üçüncü kişi uygulamaları ve doğrudan pazarlama gibi amaçlarla; Kullanıcı’nın verdiği onay çerçevesinde Kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler işlenebilir, saklanabilir ve Kullanıcı’nın talep ettiği hizmetlerin Şirket ile iş ortakları tarafından sağlanması amacıyla tedarikçi ve iş ortağı üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

Şirket, Kullanıcı’nın Platform üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, Şirket ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında ve bağış kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen işleme amaçlarına uygun olarak iş ortaklarına iletebilir.

Şirket, Kullanıcı’dan temin edilen verileri, işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kapsamında veri işleme amacı doğrultusunda ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir. Google Analytics ve Facebook ile Şirket’e sağlanan demografik bilgiler Şirket tarafından, Çerez Politikası kapsamında Web Site ve/veya Mobil Uygulama üzerinden verilen reklamları, Kullanıcılar’ın ilgi alanlarına göre özelleştirmek için kullanılmaktadır. İşbu bilgiler, hedef kitle çalışmalarında kullanılırken tedarik hizmeti alınan reklam yayıncıları ile Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası hükümleri kapsamında paylaşılabilir. Bu bilgiler herhangi bir şekilde kişisel veri içermeyip, grup olarak Kullanıcı eğilimleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve hedef kitleyi tespit

etmek amacıyla kullanılmaktadır. Kullanıcılar, anonim bilgilerin reklam yayıncıları ile reklam ve tanıtım amacıyla paylaşılmasına onay vermektedir.

Kullanıcı’lara ait kişisel veriler ve gizli bilgiler; ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince bilgi verme zorunluluğu kapsamında resmi makamlar ile paylaşılacaktır.

Kullanıcı, Şirket ile paylaşmış olduğu bilgilerin şahsına ait olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

Şirketimiz, müşteri ve Kullanıcı’larına sunacağı ürün, hizmet, fırsat ve kampanyalarda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler Şirketimizce Web Site’den ve/veya Mobil Uygulama’dan veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

Kullanıcı’lar tarafından Şirket’e sağlanan ve/veya Şirket tarafından temin edilen bilgiler ile Web Site ve/veya Mobil Uygulama üzerinden gerçekleşen tüm işlemlerin güvenliği için bilgi ve işlemin mahiyetine göre, Şirketimiz tarafından sistemlerde ve internet altyapısında, teknolojik imkânlar ve maliyet unsurları dâhilinde, uygun teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Web Site’yi ve/veya Mobil Uygulama’yı kullanımlarınızda (varsa) tüm kredi kartı işlemleri ve onayları, Şirket’ten bağımsız olarak ilgili banka veya kart kuruluşlarınca aranızda gerçekleştirilmekte olup, kredi kartı bilgilerine Şirketimiz tarafından erişilememekte ve ilgili bilgiler kaydedilmemektedir.

Web Site ve/veya Mobil Uygulama’ya üyelik, (varsa) ürün satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler ve kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler, diğer Web Sitesi ve/veya Mobil Uygulama kullanıcıları tarafından görüntülenememektedir.

İş bu Gizlilik Politikası içerisinde belirtilen hükümler, Şirket tarafından güncellenerek Web Sitesi ve/veya Mobil Uygulama içerisinde yayınlanarak geçerlilik kazanır.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Çerez Politikası’na https://www.starwood.com.tr/ web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.